Οδοντίατροι - Εκπαίδευση

Το ιατρείο μας οργανώνει δύο φορές τον χρόνο 2 κύκλους σεμιναριακών μαθημάτων με ζωντανές παρακολουθήσεις του χειρουργικού αλλά και του προσθετικού μέρους.
Οι κύκλοι χωρίζονται σε βασικής και σε προχωρημένης εκπαίδευσης.
Ο κύκλος της βασικής εκπαίδευσης αποτελείται από τέσσερα στάδια.
Το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης ξεκινά με θεωρητικές προσεγγίσεις της εμφυτευματολογίας με την ανάλυση των εννοιών αλλά και της υπάρχουσας στατιστικής. Οι ομιλίες είναι εμπλουτισμένες με πλούσιο οπτικό υλικό και πάντα υπάρχει ένας επίτιμος καλεσμένος ο οποίος είναι ευρύτερα αναγνωρισμένος για το έργο του στην εμφυτευματολογία.
Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από ζωντανές παρακολουθήσεις χειρουργικών περιστατικών, αλλά και προσθετικών συνεδριών. Στο τέλος των παρακολουθήσεων υπάρχει το θεωρητικό μέρος με ομιλίες και επεξηγήσεις του περιστατικού αλλά και των εναλλακτικών σχεδίων θεραπείας.
Στο τρίτο μέρος ο εκπαιδευόμενος εκτελεί χρέη βοηθού.
Στο τέταρτο στάδιο ο εκπαιδευόμενος με τη βοήθεια του εκπαιδευτή τοποθετεί τα πρώτα του εμφυτεύματα. 
Ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσής έχει και αυτός τέσσερα στάδια.
Το πρώτο στάδιο αναφέρεται στους τρόπους ιστικής αναγέννησης και χειραγώγηση των μαλακών ιστών. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ομιλίες και εξηγήσεις των διαφόρων μεθόδων ενώ το δεύτερο έχει πρακτική εξάσκηση σε γουρονοκεφαλές.
Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την χρήση μοσχευματικών υλικών. Ιδιότητες και εφαρμογή εμπορικών σκευασμάτων, αλλά και λήψη αυτομοσχεύματος από τον ίδιο τον ασθενή. Ακολουθεί πρακτική σε γουρουνοκεφαλές.
Το τρίτο στάδιο ασχολείται με την εσωτερική ανύψωση.
Το τέταρτο στάδιο ασχολείται με την πλάγια ανύψωση του ιγμορείου, τα συμβάματα και την αντιμετώπιση των προβλημάτων γύρω από τα εμφυτεύματα και τις επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.