Μετά τη Θεραπεία

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ μετά τη Θεραπεία


 Στο ιατρείο μας, ο ασθενής παροτρύνεται να μας επισκέπτεται και αφού τελειώσει η προσθετική. Πρώτα στους τρεις μήνες και μετά κάθε εξάμηνο. Όλες οι επισκέψεις και για το διάστημα των πέντε πρώτων χρόνων είναι δωρεάν και σε αυτό περιλαμβάνονται οι οδηγίες και η επίδειξη καλύτερης τεχνοτροπίας για την αρτιότερη συντήρηση της αποκατάστασης. Δωρεάν είναι ακόμη ο καθαρισμός και η λεπτομερής κλινική και ακτινογραφική εξέταση τόσο των εμφυτευμάτων όσο και της επιεμφυτευματικής προσθετικής κατασκευής.

Οδοντικά εμφυτεύματα - Δρ. Θεμιστοκλής Μυλωνάς