Μετάβαση και διαμονή


Εκτιμώντας τις ανάγκες της εποχής, το ιατρείο μας έχει μειώσει τις τιμές σε όλα τα περιφερειακά απαραίτητα, όπως τα μοσχεύματα ή οι προσωρινές αποκαταστάσεις. Έτσι πιστεύουμε ότι έχουμε υπολογίσει ακόμα και τα έξοδα μετάβασης ή κάποιας παραμονής! Αν πάρετε την απόφαση μην διστάσετε να μας ρωτήσετε ώστε να σας προτείνουμε κάποια ξενοδοχεία ή μέσα μεταφοράς.