Εμφυτεύματα - ΚΟΣΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΕΚΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πόσο κοστίζουν τα οδοντικά εμφυτεύματα; Το κόστος για μια θεραπεία που στηρίζεται σε εμφυτεύματα είναι πλέον προσιτό. Η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος στο ιατρείο μας ξεκινά από 300 Ευρώ (βλ. - Τιμές).Το σχέδιο θεραπείας θα βασιστεί στην κλινική και την ακτινογραφική εικόνα όπως και στις ατομικές προσδοκίες του ασθενή.

Στο ιατρείο μας η κλινική εξέταση, η εκτίμηση της πανοραμικής ακτινογραφίας, οι ενδοστοματικές ακτινογραφίες αν χρειαστούν να γίνουν και η συζήτηση για την επιλογή της καλύτερης αντιμετώπισης είναι δωρεάν.

 

Τηλέφωνο για ραντεβού: 2310226222