Εμφυτεύματα δοντιών

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε από τον Dr. Θεμιστοκλή Μυλωνά, ο οποίος ασχολείται με την οδοντιατρική Εμφυτευματολογία  από το 1990, όταν και ξεκίνησε τις Μεταπτυχιακές του σπουδές στην Γερμανία.

Εμφυτεύματα δοντιών: Φτιάχνοντας αυτήν την ιστοσελίδα, o στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια πηγή πληροφοριών τόσο για τα εμφυτεύματα όσο και για τις αποκαταστάσεις οι οποίες τοποθετούνται σ΄ αυτά έτσι ώστε να καλυφθούν οι αισθητικές και λειτουργικές ανάγκες των ανθρώπων που έχουν χάσει τα δόντια τους. Ακολουθώντας τις  επιμέρους κατευθύνσεις σίγουρα θα βρεθούν πολλές απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν τους ενδιαφερόμενους ασθενείς αλλά και όσους θα θελήσουν να γνωρίσουν λίγο καλύτερα την εμφυτευματολογία.

Εύχομαι αυτή η ξενάγηση να είναι διασκεδαστική, πληροφοριακή αλλά και κατανοητή. Αν παρόλα αυτά υπάρξουν σημεία τα οποία δεν τα απαντάει η ιστοσελίδα αυτή, με χαρά μου να απαντήσω στο E-Mail που μπορείτε να στείλετε στην παράγραφο Επικοινωνία.